Wonen

U heeft een geschil met uw huurbaas, woningstichting, gemeente of provincie. Over een sterk verouderde meterkast bijvoorbeeld, een lekkage die maar niet wordt verholpen, een ingediende kapvergunning of een nog steeds niet genomen beslissing omtrent het bouwen van een tuinhuis. U heeft vele telefoontjes gepleegd en correspondentie verzonden maar helaas, bericht blijft uit.

Voornoemde situaties zijn niet alleen uitermate vervelend maar werken zeker ook irritatie verhogend.
Komt u er alleen niet uit dan is Sinergismo de aangewezen partner om tot gezamenlijkheid te komen.

Voordeel voor u? U wordt gesterkt door het feit dat onder leiding van een deskundige gesprekspartner uw probleem bespreekbaar wordt gemaakt en opgelost.

Buren

Burenruzies kunnen woongenot flink vergallen. Erger nog, afhankelijk van het conflict kunnen burenruzies uw dag ondraaglijk maken en uw algehele welzijn aantasten.

Problemen omtrent bijvoorbeeld erfafscheiding, geluidsoverlast, ‘lastige buurkinderen’, fout geparkeerde auto’s of miscommunicatie. Dreigen er spanningen met de buren of met andere bewoners binnen uw directe woonomgeving?

Wacht niet te lang maar onderneem actie. En het lucht op, indien u uw probleem op basis van gelijkwaardigheid op tafel kunt leggen. Het spreekwoord luidt immers niet voor niets:
Beter een goede buur dan een verre vriend.