Welkom

Sínergismo: Ja zeggen tegen een nieuwe balans

 

 

Mensen succesvol begeleiden op hun weg naar een nieuwe start. Voor dat mooie doel zet ik me dagelijks in als coach en/of mediator voor samengestelde gezinnen, voor adoptiegezinnen, voor mensen tijdens en zeker ook na een scheiding, en voor mensen met relatie-, familie- of werk gerelateerde 'struggels'. Zie mij als een betrokken medereiziger met wie je op een positieve en constructieve manier bij de juiste halte aankomt.


Stiefplancoaching

In een samengesteld gezin moet iedereen – (nieuwe) ouders en (nieuwe) kinderen – zijn plekje vinden en dat gaat niet altijd even rimpelloos. Met name (stief)kinderen kunnen opstandig worden of zich afsluiten, omdat ze onvoldoende worden gehoord of menen te worden achtergesteld. Maar ook (ex-)partners en zelfs opa’s en oma’s zijn zoekende naar een nieuw evenwicht. In deze brij van emoties geeft een helder stiefplan houvast.

 

 

Dat is meteen ook het kerndoel van Sínergismo: richting geven aan de nieuwe werkelijkheid waarin mensen terechtkomen na een scheiding, na het uiteenvallen van het kerngezin, na een adoptie of bij het starten van een nieuw stiefgezin. Ik help je om die nieuwe start te maken, zodat jijzelf en iedereen om je heen weer naar een positieve nieuwe toekomst kan toewerken, zonder bagage maar met concrete handvatten voor succes.

Relatie- en Emotiecoaching

Sínergismo richt zich tevens op mensen in een vastgelopen relatie, individuele belemmeringen of met familieproblemen en in het werk of bij bedrijven die kampen met moeizame verhoudingen op de werkvloer. Door goed te luisteren breng ik ieders belangen en standpunten boven tafel en creëer ik middels betrokken begeleiding, coaching en/of mediation inzicht en begrip bij betrokken partijen. Ik laat jullie mét elkaar praten, opdat jullie zelf een duurzame oplossing vinden.


 
 

Twijfel je nog over hoe nu verder of wil je eerst graag nog wat extra informatie?
Een kennismakingsgesprek met Sínergismo verplicht tot niets en is, gratis, zodra u ook daadwerkelijk een traject start. (gaan we samen van start, dan wordt dat drempelbedrag volledig in mindering gebracht op het uurtarief van de eerste bijeenkomst, alleen voor particulieren situaties).
Blijft het bij een kennismakingsgesprek is er een zogenaamd drempel bedrag aan verbonden, voor meer informatie neem gerust met ons contact op.

Pas als de klik er is, maken we afspraken omtrent de verdeling van de kosten en informeer ik je over de eventuele mogelijkheden van tegemoetkoming in die kosten.
Zodra we daadwerkelijk starten, geldt er een vast overeengekomen uurtarief. Voor Coaching is dit bedrag anders dan voor Mediation.


Stiefplancoaching

·         Stiefplancoaching

o   Samengesteld gezin

 

o   Adoptiegezin

RE-TEC

·        ·         Relatie- en Emotiecoaching

o   Echtscheiding

o   Persoonlijke ontwikkeling

o   Verlies- Rouwverwerking 

o   Overige relaties

Kwaliteitswaarborg

Sínergismo is MfN-geregistreerd, Register-mediator M11727 (Mediatorsfederatie Nederland)
en
tevens lid van beroepsvereniging NMv. Brancheorganisatie MfN beheert het landelijk register van mediators en bewaakt de kwaliteit van haar leden.