Adoptie

Ik was vier jaar toen ik als adoptiekind vanuit Colombia naar Nederland kwam. Ik kijk terug op een leven in een warm en liefdevol gezin. Persoonlijk ervaar ik dit als het grootste geluk, wanneer je mag opgroeien in een veilige, prettige thuissituatie. Mijn eigen adoptie heeft er dan ook toe bijgedragen dat ik voeling heb met het leven van adoptiekinderen of adoptieouders, binnen relaties en bij mensen onderling.

Ik hoop dan ook dat ik als echte Limburger, Nederlander met Colombiaanse eigenschappen als waardevolle schakel mag dienen.