Adoptie

Moeilijkheden worden mogelijkheden

 

Adoptiekinderen worden onderdeel van een bestaand gezin. In feite vormen ook zij een samengesteld gezin. Als coach (zelf geadopteerd) kan ik specifieke situaties succesvol helpen verbeteren.

 

Net als in ieder ander gezin willen adoptieouders het beste voor hun adoptiekind. In veel gevallen verloopt het ouder-kindcontact ook vlekkeloos maar er kunnen altijd situaties ontstaan waarin er zich moeilijkheden voordoen. Het kan gebeuren dat het adoptiekind zich gaat afzetten tegen de ouders, omdat het bijvoorbeeld wil weten wie de biologische ouders zijn en waarom het is ‘weggegeven’ aan ‘vreemden’ in een ander land.

 

Gedachten en gevoelens

Maar ook andere zaken kunnen een rol spelen, zoals de (ongevraagde) mening van buitenstaanders, het gevoel niet geaccepteerd te worden als volwaardige bloedverwant, cultuurgerelateerde verschillen of fricties op thema’s als hechting, identiteit en loyaliteit. Terwijl het probleem veelal ligt bij wat er is gebeurd vóór of dóór het proces van adoptie, kunnen zulke fricties en gevoelens – maar ook eerder opgelopen trauma’s of levenservaringen – in de pubertijd of zelfs pas op volwassen leeftijd komen bovendrijven.

 

Sínergismo is prima in staat om dit soort adoptiegerelateerde problematiek voortvarend en succesvol op te pakken. Aangezien ikzelf als Colombiaans kind ben geadopteerd door Nederlandse ouders, ken ik de diverse moeilijkheden en gevoeligheden van binnenuit. Als coach kan ik daarom zowel jou als adoptiekind alsook je adoptieouders praktisch ondersteunen en begeleiden om zo samen weer in een goed spoor te geraken.

 

Handvatten voor succes

In een aantal persoonlijke gesprekken – individueel en/of als gezin – bekijken we samen waar de eventuele knelpunten zitten en hoe we daarmee aan de slag gaan. Mijn kennis en ervaring zet ik vervolgens in om aan jou als adoptiekind én je ouders handvatten te geven om de moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden. Opdat jullie weer op dezelfde pagina terechtkomen om jullie succesvolle boek samen verder te schrijven.

 

  

Sínergismo draagt zorg voor:

·         een snelle eerste afspraak (gratis)

·         onderling begrip bij ouders en kind

·         individuele en/of gezinsgesprekken

·         inzichtelijk maken van belangen en pijnpunten

·         concrete handvatten voor herstel

·         persoonlijk en empathisch contact

 

 

 

 

à Wil je weten of Adoptiecoaching ook voor jou de oplossing is, neem dan vrijblijvend contact op.