Pesten, seksuele intimidatie of Discriminatie tijdens het werk

Het loopt niet lekker op uw werk. Met steeds meer tegenzin begint u de dag op de werkvloer.

Pestgedrag, seksuele intimidatie, geslachtsdiscriminatie (zwangere medewerkster) een nieuwe leidinggevenden, inperkingen, sleur, botsende ego’s, onduidelijkheid over taken, gebrek aan tijd voor elkaar, zijn slechts enkele voorbeelden die werken onplezierig kunnen maken.
Tevens kan een ongezonde en op macht gebaseerde omgangscultuur ontstaan, waardoor mensen zich onveilig voelen. Dit kan fysiek, psychisch en/of op slinkse wijze gebeuren. Dit soort toxische werkomgevingen staan de laatste jaren en recent nog, maart 2024, nadrukkelijk in de publisiteit.

Waar kun je met jouw verhaal terecht. De situatie die jou ongelukkig of zelfs steeds meer ziek maakt.
Dit kan jouw leidinggevende, directe- of indirecte collega zijn of vind je geen aansluiting tot het team.
Wie kun je dan dit toevertrouwen?
Waar kun je terecht met vragen of om jouw aan te horen?
Wat kun je het beste wel of beter niet doen?
Hoe vertel ik het thuis?
Weer wordt je gepest net als vroeger, het kan oude pijn doen herleven?

Weet dat Sínergismo Coaching & Mediation jou kan bijstaan als luisterend oor of als neutrale toehoorder bij gesprekken die met werkgever plaatsvinden.
Waarbij vertrouwelijkheid, dat dat wat er besproken blijft binnenskamers.
Daarnaast onderzoeken we hoe of wat nodig is om de werksituatie aangenamer of beheersbaarder te maken. Mogelijk kan het opgelost worden.

Door alles dat je is gebeurd kan het zijn dat je meer vergaande professionele begeleiding nodig hebt.
Zie dit niet als zwakte of als iets minderwaardigs. Probeer het liever te zien als dat het jouw, in je kracht zet en eigenwaarde zal versterken, dit is de weg naar verandering, meer zelfbeschikking of tot verwerking om daarna door te kunnen, je komt namelijk voor jezelf op!
Hierbij kan Sínergismo jou ondersteunen en meedenken.


Het is een feit, dat daar waar twee of meer mensen samenwerken de kans op conflicten aanwezig is.
Immers, "Vrienden zoek je zelf uit, collega's die krijg je erbij, na het aanvaarden van je baan".

Eenmaal ontstaan kunnen conflicten steeds meer een eigen leven gaan leiden. Niet alleen worstelt je met de gedachten als ‘het lijkt wel over mij te gaan maar ik krijg er geen vat op’, stress zorgt voor verminderde werklust, depressiviteit en in het ongunstigste geval kan het eveneens leiden tot burn-out. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact met ons op en voorkom onnodige extra beschadiging bij jezelf.