Narratieve Mediation

BEWUSTWORDING
Narratieve Mediation is een heel andere manier van werken, en is gericht op het herstellen en behouden van onderlinge relaties (denk onder andere aan ouderschap, werksituaties en andere omstandigheden waarbij samenwerken noodzakelijk is, nu en in de toekomst). In dit geval is de mediation bedoeld om bewustwording te creëren. De dingen die goed gaan of prettig waren worden versterkt, dingen die minder goed gaan, worden verbeterd. Hiervoor is een andere mindset nodig, oftewel een andere manier van kijken en benaderen.


Ook heel belangrijk zijn vragen als ‘wat hebben we reeds in huis om tot een nog betere uitkomst te komen?' en 'wat hebben we op dit moment nodig om zaken te versterken?’

 

NARRATIEVE MEDIATION, AANPAK
Narratieve Mediation legt een sterke focus op de verhalen die door mensen worden verteld en waarmee betekenis aan de werkelijkheid wordt gegeven. Uiteraard zijn er daardoor verschillende verhalen mogelijk. Allereerst worden de verhalen van conflicterende partijen onderzocht. Op het moment dat het dominante conflictverhaal verteld wordt, filtert de mediator het alternatieve verhaal. Hiermee verschuift het dominante conflictverhaal naar de achtergrond en ontstaat er ruimte. Positief gevolg: keuzemogelijkheden worden zichtbaar!


Narratieve Mediation doorbreekt de negatieve cirkel, waardoor ruimte en mogelijkheden ontstaan om op een nieuwe manier met elkaar verder te gaan.

Gemaakte keuzen die achteraf mogelijk fout blijken en de vraag 'wil je verandering of niet?’ spelen een belangrijke rol. Immers, fouten maken is menselijk. Jammer genoeg wordt vaak vergeten hoe veel dingen er juist wel goed gaan. En dat zijn er meer dan wordt verondersteld.

JORGE DE VRIES EN NARRATIEVE MEDITION


Facilitator met oog voor de toekomst
De rol bij van José Jorge de Vries bij Narratieve Mediation is die van facilitator. José Jorge faciliteert*, schept de benodigde ruimte om met mensen tot verandering/progressie te komen.


José Jorge’s persoonlijke mening is tijdens het proces niet leidend. Als facilitator legt hij zijn cliënten niets op, maar helpt hij mensen om op een progressie-gerichte manier tot een oplossing/verandering te komen.


*faciliteren: het helpen van mensen bij het bereiken van hun doel of resultaat (Weaver Farrell 1999).

•    Constructief aan de slag
•    Niet gekleurd door persoonlijke ervaringen
•    Ieder zijn eigen verhaal
•    Van onbegrip (terug) naar begrip
•    Een nieuwe kijk op de werkelijkheid