Echtscheiding

Wie in een scheidingsprocedure verwikkeld raakt, wacht veelal een moeilijke periode. Niet alleen moeten er veel zaken geregeld worden, emoties lopen vaak hoog op.

Veel koppels kiezen voor rechtsbijstand via een advocaat. Wat aanvankelijk de meest logische gang van zaken lijkt, blijkt achteraf niet altijd de beste keuze. Mediation helpt partijen met een soepeler verloop van de scheiding.

In plaats van ‘ieder zijn eigen advocaat’ werkt mediation vanuit gesprekken aan tafel. Samen!
Sínergismo loodst u door het traject, doet handreikingen, verheldert de situatie en helpt u al dan niet in samenwerking met andere professionals naar een nieuwe toekomst, hierbij sterk rekening houdend met de zwakste en de vaak vergeten partij(en), uw kind(eren).