Doe geen dingen overhaast maar beslis weloverwogen

conflict?

Conflicten. Ze overkomen ons allemaal wel een keer. Afgezien van het feit dat conflicten niet prettig zijn, kunnen ze u het leven behoorlijk onaangenaam maken. Thuis, op het werk, in uw directe omgeving maar ook vanuit het perspectief van werkgevers kan een conflict behoorlijk belemmerd werken. Gevolg? In plaats van dat u zich prettig voelt gaat u gebukt onder stress en krijgt u in het ergste geval te maken met ziekte.

Conflicten. Ze overkomen ons allemaal wel een keer. Afgezien van het feit dat conflicten niet prettig zijn, kunnen ze u het leven behoorlijk onaangenaam maken. Thuis, op het werk, in uw directe omgeving maar ook vanuit het perspectief van werkgevers kan een conflict behoorlijk belemmerd werken. Gevolg? In plaats van dat u zich prettig voelt gaat u gebukt onder stress en krijgt u in het ergste geval te maken met ziekte.

Samen

Mediation moet leiden tot begrip en inzicht en is gericht op een positief resultaat voor iedereen. Samen bereik je meer! moet hierbij de nieuwe gedachte zijn. In mediation draait het niet alleen om het bereiken van een win-win situatie, mediation werkt toe naar een einduitkomst die voor alle partijen acceptabel is en waarin ieder zijn steentje heeft bijgedragen. Vragen als 'waar staan we?', 'welke hobbels moeten nog genomen worden?', maar vooral ook 'wat hebben we al bereikt?', zijn hierbij van onschatbare waarde.

UIt vrije wil

Wil mediation slagen dan dient er een sfeer te worden gecreëerd waarin beide partijen vanuit vrije wil en met een gevoel van veiligheid hun verhaal kunnen doen. Belangrijk te weten: gedurende het traject staat het partijen vrij de mediation tussentijds te beëindigen. Mediation heeft nog een ander voordeel: in plaats van een veelal zakelijke afwikkeling gaat mediation uit van een persoonlijkere, directere aanpak waarbij ook wederzijdse financiën bewaakt worden.


Narratieve Mediation, dat is...?

Bij Narratieve Mediation wordt een conflict gezien als een botsing tussen verschillende constructies van de werkelijkheid. Deze methode verschilt van probleemoplossende mediation, waarbij een conflict in eerste instantie wordt gezien als een botsing tussen onderliggende belangen.

EFFECTIEF
Narratieve Mediation is bijzonder effectief. Het mag als een keuzeproces beschouwd worden, met als resultaat het verkrijgen van veel meer inzicht waardoor er een opening tot relativeren ontstaat. Narratieve mediation leidt je naar een andere visie met meer ruimte. Boosheid of andere negatieve gevoelens maken plaats voor een nieuw hoofdstuk, gebaseerd op dat wat vroeger prettig was. LEES MEER >>

"Welke keuze maak jij morgen?"